Εργασίες Προεκτύπωσης

Η ιδέα ειναι η αρχή!

Χρειάζεται η κατάλληλη επεξεργασία για να αναδειχθεί στην εκτύπωση...
Μπορούμε να πάρουμε τις ιδέες σας είτε στο χαρτί (σαν προσχέδιο για σκανάρισμα και επεξεργασία) είτε σε μορφή αρχείων CorelDraw!®, Photoshop®, Illustrator®, Quark-X Press®, κλπ σε δισκέττες (zip, cd, κ.α.)

Ειναι αναγκαίο να ξέρουμε το πρόγραμμα επεξεργασίας για να αποκρυπτογραφήσουμε και να αναλύσουμε με σωστό τρόπο και με τα δεδομένα που απαιτούνται για την μεταξοτυπία πριν δημιουργήσουμε φιλμ σε κάποιο εικονοθέτη.
Να λαμβάνετε πάντα υπ όψιν ότι η μεταξοτυπία είναι μια εντελώς διαφορετική τεχνική από την λιθογραφία.
Λίγα εργαστήρια προεκτύπωσης έχουν την γνώση για μια σωστή μεταξοτυπική εκτύπωση ιδίως σε υλικά πέρα από το χαρτί .

Εμείς μπορούμε γιατί γνωρίζουμε...

Τα στάδια επεξεργασίας :

  • Ψηφοποίηση Επεξεργασία εικόνας bitmap
  • Επεξεργασία vector τμημάτων
  • Υπολογιμός διατολής - συστολής υλικού εκτύπωσης
  • Μοντάρισμα
  • Λιθογραφικό Δοκίμιο
  • PostScript αρχείο
  • Φιλμοποίηση
  • Εκτύπωση Μεταξοτυπικόυ δοκιμίου
  • Εγκριση από τον πελάτη - εκτύπωση

Θέλετε να μιλήσουμε αναλυτικά ; Δώστε μας αυτή τη δυνατότητα.
Η προσφορά μας θα σας πείσει ...

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας